خبری خوش برای ...

خبری خوش برای جامعه بزرگ ویژه کارت، با تلاش همکاران ما در ویژه کارت برای جامعه و خانواده عزیز ویژه کارت مجموعه های شگفت انگیزی به خدمات دهندگان پیوستند.

این مجموعه ها با ظرفیت بالا و تخفیف های شگفت انگیز فقط برای دارندگان ویژه کارت تخفیف های فوق العاده ای را در نظر گرفته اند.

به زودی این لیست و شیوه استفاده از آن اطلاع رسانی میگردد. 

سالم و سربلند باشید