تمدید جشنواره

جشنواره چرم شیفر ، مارال چرم و دنیلی تا اطلاع ثانوی تمدید گردید.