معرفی ویژه کارت به دکتر ستاری
حضور در افتتاحیه نمایشگاه اینوتکس
بازدید معاون اموربانوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
بازدید دکتر کشمیری قائم مقام معاون پژوهشی وزارت علوم
تبلیغات محیطی در نمایشگاه فناوری و نوآوری
ثبت نام متقاضیان ویژه کارت
اعضاء ثبت نام کننده ویژه کارت
کیک ویژه کارت
حضور دکتر ستاری در سالن همایش نمایشگاه اینوتکس
ویژه کارت
نشست خبری مدیران عامل شرکت رایمون توسعه آریا و سازمان متخصصین و مدیران ایران
امضای تفاهمنامه همکاری شرکت رایمون توسعه آریا و سازمان متخصصین و مدیران ایران
مدیران عامل شرکت رایمون توسعه آریا و سازمان متخصصین و مدیران ایران
نشست خبری مدیران عامل شرکت رایمون توسعه آریا و سازمان متخصیین ایران
مدیرعامل شرکت رایمون توسعه آریا در نشست خبری
امضای تفاهمنامه همکاری شرکت رایمون توسعه آریا و سازمان متخصصین و مدیران ایران
انعقاد قرارداد همکاری شرکت رایمون توسعه آریا و تعاونی هنرمندان جوان
انعقاد قرارداد همکاری شرکت رایمون توسعه آریا و تعاونی هنرمندان جوان