ویژه کارت
موسسه فرهنگی و ورزشی پیام

 

نحوه استفاده از خدمات موسسه فرهنگی ورزشی پیام با ویژه کارت


فرهیخته گرامی ؛ برای استفاده از خدمات موسسه فرهنگی ، ورزشی و رفاهی پیام ، خواهشمند است ضمن تماس با شماره تلفن 1631 به نکات ذیل نیز توجه نمایید:
1-    حداکثر تخفیف در مراکز طرف قرارداد 70 درصد می باشد.
2-    هزینه صدور کارت عضویت الکترونیکی برای یکسال 380،000 ریال می باشد.
3-    هزینه شارژ کارت برای یکسال و یک نوبت استفاده در هفته 4،800،000 ریال می باشد که متقاضیان ، مبلغ مذکور را به حساب شماره 5001111419281 نزد بانک ایران زمین شعبه مرکزی بنام شرکت رایمون توسعه آریا واریز نمایند.
4-    بهره مندی از تمامی خدمات مجموعه های طرف قرارداد، به میزان یک نوبت در هفته بوده و با هماهنگی قبلی ، امکان استفاده تا هفت نوبت در هفته وجود دارد.
5-    تحویل کارت از طریق پست سفارشی به آدرس و کدپستی دارندگان ویژه کارت خواهد بود.
6-    اطلاعات مورد نیاز برای صدور کارت عضویت از طریق سامانه ویژه کارت تامین خواهد شد ، لذا در صورتی که نیاز به تغییر آدرس ، کد پستی ، شماره تلفن و غیره باشد موارد به اطلاع قسمت پشتیبانی ویژه کارت (شماره تلفن  : 1631) رسانده شود.