ویژه کارت
بیمه آرمان

 

با همکاری بیمه آرمان و شرکت رایمون توسعه آریا ، طرح ویژه بیمه بدنه خودرو با شرایط مشخص به صورت زیر قابل ارائه می باشد:

 

                                                                            بیمه بدنه خوردو        

 

 

ردیف

 

گروه مشمول تخفیف

 

تخفیف در صورت پرداخت نقدی

شرایط پرداخت اقساطی

 

 

توضیحات

میزان تخفیف

تعداد اقساط

 

 

 

1

 

 

 

فرهنگیان و دانشگاهیان و نخبگان

 

 

 

%80

 

 

 

 

%70

 

 

 

10

کارکنان و معلمان آموزش و پرورش

کارکنان و اساتید دانشگاه ها

دانشجویان

کارکنان و مدرسان مراکز آموزشی و آموزشگاه های علمی

جامعه نخبگان کشور

جهت اطلاعات بیشتر و دریافت بیمه نامه با نمایندگی 1219 بیمه آرمان تماس حاصل نمایید.

تلفن تماس : 22742919

  22741860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

سایت بیمه آرمان