ویژه کارت
شرکت مهندسی نرم افزار شقایق

 

شرکت رایمون توسعه آریا برای ارائه خدمات رفاهی بهتر به جامعه علمی کشور با امضای قرارداد همکاری با مجموعه شقایق ، ضمن ارج نهادن به جایگاه جامعه علمی  کشور از مجموعه های طرف قرارداد باشگاه مشتریان بانک ملت برای رفاه بیشتر این جامعه استفاده نموده است. برای مشاهده مجموعه های خدمات دهنده با کلیک بر روی هر تصویر ضمن مشاهده جزییات مجموعه ها از خدمات ارائه شده در این بخش استفاده نمایید

.