فراخوان بازدید رایگان از خط تولید مراکز صنعتی معتبر

 

با توجه به تفاهم نامه میان شرکت رایمون توسعه آریا و شرکت بهین ایده امکان بازدید از خط تولید کارخانه های برند و معتبر برای دارندگان ویژه کارت مهیا گردیده است
لطفا بر اساس اطلاعات درج شده در آگهی نسبت به ثبت نام و حضور در این فراخوان اقدام فرمایید

.